Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Přehled účastníků

 1. Kamila ABBASI, Česká republika
  Udržitelný imigrační a azylový systém EU
 2. Mgr. Karolína ADÁMKOVÁ, Česká republika
  Vliv bezpečnosti státu na rozhodnutí o žádosti o udělení státního očanství
 3. JUDr. Jozef ANDRAŠKO, PhD., Slovensko
  Čo vieš o mojom vozidle? Ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť v kontexte autonómnych vozidiel
 4. Mgr. et Mgr. Róbert ANTAL, Česká republika
  Dopady rekodifikácie stavebného práva na pamiatkovú starostlivosť v Českej republike
 5. Mgr. Tereza ANTLOVÁ, Česká republika
  Umělecká činnost jako závislá práce?
 6. JUDr. Vladimír BALCAR, Česká republika
  Účinnost vybraných institutů boje proti daňovým únikům
 7. JUDr. Stanislav BARKOCI, PhD., Slovensko
 8. Josef BÁRTŮ, Česká republika
  Náhrada škody způsobená při správě cizího majetku
 9. Mgr. Vladislav BERNARD, Česká republika
  Příčiny vysokých nabídkových cen ve veřejných zakázkách
 10. JUDr. Stanislav BIROŠÍK, Slovensko
  Je absencia práva na vysvetlenie (práva na objasnenie) v nariadení GDPR zásadným nedostatkom tejto právnej úpravy ?
 11. Mgr. Michal BLAŽEK, Česká republika
  Inspirativní modely regulace výkonu umělecké činnosti
 12. JUDr. Ing. Marek BOČÁNEK, LL.M., Česká republika
  Negativní důsledky AML regulace v oblasti platebního styku
 13. Mgr. Lukáš BOHÁČEK, Česká republika
  Vzájemná důvěra jako základ efektivní spolupráce (nejen) v oblasti azylu
 14. Gabriela BREJCHOVÁ, Česká republika
  Kaduční řízení ve společnosti s ručením omezeným
 15. Luboš BRIM, Česká republika
  Vyloučení člena spolku a vyloučení člena družstva: variace na společné téma?
 16. Jan BROŽ, Česká republika
  Institucionální reforma nebo pohroma? Od věcného záměru stavebního zákona k současnému návrhu
 17. JUDr. Eva BRUCKNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 18. Mgr. Robin BRZOBOHATÝ, Česká republika
  Výzvy rodinné mediace pro liberálně politický projekt
 19. Mgr. Miroslav BŘEZINA, Česká republika
  Povinnost mlčenlivosti v kontextu bezpečnosti
 20. Jan BURDA, Česká republika
  Diskrece členských států v řízení o přiznání mezinárodní ochrany
 21. Mgr. Romana BUZKOVÁ, Česká republika
  Komunikační strategie Evropského výboru regionů
 22. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Právní aspekty migračních kvót ve světle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie
 23. Hana CEJPEK MUSILOVÁ , Česká republika
  Právní aspekty dotování ekologického zemědělství
 24. Mgr. Dominika COLLETT, Česká republika
 25. Mgr. Adam COUFAL, Česká republika
  Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody v případě mladistvých
 26. Dr Mgr. Damian CZUDEK, Ph.D, Česká republika
 27. Tereza ČEJKOVÁ, Česká republika
 28. Mgr. David ČEP, Ph.D., Česká republika
 29. Mgr. Jaroslav DIVOKÝ, Česká republika
  Právní aspekty bezpečnosti posádky zdravotnické záchranné služby při zásahu
 30. Natálie DŘÍNOVSKÁ, Česká republika
  Rozhodnutí Torubarov a jeho dopad na české právní prostředí
 31. Mgr. Pavel DUFEK, Ph.D., Česká republika
  Kde sídlí veřejný rozum? K otázce ospravedlnění v ústavní demokracii
 32. Mgr. Bc. Michaela DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
  Revenge porn a deepfakes: ochrana soukromí v éře moderních technologií
 33. Mgr. Michael FELDEK, Česká republika
  Zákonné podmínky pro vydání zajišťovacího příkazu ve vztahu k ekonomické činnosti jeho adresáta
 34. Mgr. Jan FERFECKÝ, Česká republika
  Místní šetření soutěžních orgánů v digitálním věku
 35. Mgr. Martin FLOREŠ, Česká republika
  Porušení jiných než společnických povinností jako důvod pro vyloučení společníka rozhodnutím soudu
 36. Oldřich Tristan FLORIAN, Česká republika
 37. Mgr. Bc. Dávid FOGAD, MBA, Česká republika
  Investice do nemovitostí: mýty vs. realita
 38. Dominik FOJT, Česká republika
  Počítačová kriminalita v právu Evropské unie
 39. Dominik FRIES, Česká republika
  Mezinárodní distribuce investičních fondů
 40. Mgr. Lucia GANDŽALOVÁ, Slovensko
  Nová koncepcia právnej úpravy financovania hypotekárneho úveru v podmienkach Slovenskej republiky
 41. Dagmar GOLDMANNOVÁ, Česká republika
 42. JUDr. Barbora GRAMBLIČKOVÁ, PhD., LL.M., Slovensko
 43. Mgr. Jana GREGOROVÁ, Česká republika
  Pohled veřejného ochránce práv na rekodifikaci veřejného stavebního práva
 44. Mgr. Jan GREPL, Česká republika
  Invazivní zákrok a zástupný souhlas
 45. Mgr. Zoltán GYURÁSZ, Slovensko
  Regulácia? – brzda alebo palivo pre nové technológie
 46. Tereza HAJDAJOVÁ, Česká republika
  Vybraná specifika smírného řešení sporů v medicínskoprávních sporech
 47. JUDr. Jakub HALÍŘ, Česká republika
  Výkon umělecké činnosti a sociální zabezpečení
 48. JUDr. Martin HAPLA, Ph.D., Česká republika
 49. Ondřej HAŠKA, Česká republika
  Posuzování úvěruschopnosti spotřebitele
 50. doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D., Česká republika
 51. Mgr. Ing. Filip HEJL, Česká republika
  Zdanění individuálního investora
 52. Mgr. Jan HOLAS, Česká republika
  Trendy ve smírném řešení sporů - úvodní slovo
 53. JUDr. Jan HORECKÝ, Ph.D., Česká republika
  Závislá práce v uměleckých profesích
 54. Sára HRUBEŠOVÁ, Česká republika
  Důsledky stanovení formy správního aktu pro nástroje územního plánování
 55. Lukáš HRŮŠA, Česká republika
  Zánik účasti společníka vlivem insolvenčních procesů
 56. JUDr. Radim HUEBER, Česká republika
  Územní azyl jako budoucnost mezinárodní ochrany
 57. JUDr. Tereza CHADIMOVÁ, Česká republika
  Mediace a školská samospráva
 58. Mgr. Ing. Jakub CHINI, BA (Hons), Česká republika
  Zákon o významné tržní síle jako příklad regulace oligopsonu
 59. Simon CHVOJKA, Česká republika
  Jednou na internetu, navždy na internetu?
 60. Mgr. Nela JANOUŠKOVÁ, Česká republika
  Podmínky pro uplatňování práva na sloučení rodiny ve vztahu k uprchlíkům
 61. Mgr. Marek JAROŠ, Česká republika
  Princip non-refoulement v judikatuře Nejvyššího správního soudu
 62. Mgr. Marek JAROŠ, Česká republika
  Příčiny vysokých nabídkových cen ve veřejných zakázkách
 63. Mgr. Diana JEŽKOVÁ, Česká republika
  Mediační doložky jako nástroj ke smírnému řešení sporů
 64. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
 65. Jakub KANTOR, Česká republika
  Převod know-how a franšízing
 66. Mgr. Kateřina KASALOVÁ, Česká republika
  Právní prostředky ochrany proti nečinnosti v oblasti zajištění migrujících osob
 67. Tomáš KIRNER, Česká republika
  Ukončení účasti investora v investičním fondu
 68. Ondřej KLABAČKA, Česká republika
  Podmíněné propuštění z trestního opatření odnětí svobody u mladistvých pachatelů
 69. Jakub KLODWIG, Česká republika
  Pokročilé metody identifikace koncových zařízení
 70. Mgr. Jaroslav KOJTAL, Česká republika
  Projevy úpravy správy společných záležitostí společnosti ve způsobu, jakým společnost „jedná“ ve společných věcech navene
 71. Jana KOKEŠOVÁ, Česká republika
  Společný závazek
 72. Mgr. Bc. Katarína KOLBENHAYEROVÁ, Česká republika
  Bankovní identita - SONIA
 73. Silvie KOLDASOVÁ, Česká republika
  Majetkové vypořádání při investicích a vnosech do výhradního majetku manžela a partnera v nesezdaném soužití
 74. Kamil KOVAŘÍČEK, Česká republika
  Hmotněprávní podmínky aplikace § 89 ZOK
 75. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Velmi tajemný příspěvek
 76. JUDr. Samuel KRÁL, Česká republika
  Dichotomie veřejných licencí a její dopad na jejich výklad
 77. Mgr. Jakub KRUTÍLEK, Česká republika
  Omamné a návykové látky a delikvence mládeže
 78. Tereza KŘÍŽOVÁ, Česká republika
  Marketing státu při zavádění nových daní na příkladu digitální daně
 79. JUDr. Štěpánka KUČEROVÁ , Česká republika
  Kriminalizace nového fenoménu digitální doby nazývaného "Revenge porn"
 80. Mgr. Bc. Samanta KUCHTOVÁ, Česká republika
  Právní prostředky ochrany proti nečinnosti v oblasti zajištění migrujících osob
 81. Jan KUPČÍK, Česká republika
  Úroky a squeeze-out
 82. Mgr. Petra LANČOVÁ, Česká republika
  Bezpečnost v rámci klinického hodnocení léčiv
 83. JUDr. Jan LASÁK, LL.M., Ph.D., Česká republika
 84. Petra LAVICKÁ, Česká republika
  Smír a vedlejší intervenience
 85. Mgr Jan LEICHMANN, Česká republika
  Speciální, vojenské a jiné stavební úřady
 86. Martin MADEJ, Česká republika
 87. Mgr. Ondřej MÁLEK, Česká republika
 88. JUDr. Jan MALÝ, Česká republika
  Mladistvý a dítě mladší patnácti let jako osoby jednající za právnickou osobu
 89. Jana MARKOVÁ, Česká republika
  Společné jmění manželů
 90. JUDr. Michal MÁRTON, Ph.D., Česká republika
  Změny v zákoně o silničním provozu od roku 2006 – snaha po zvýšení bezpečnosti silničního provozu nebo obecních (a jiných) rozpočtů
 91. Mgr. Christian MAY, Česká republika
  Dohody společníků o vypořádacím podílu
 92. Mgr. Filip MAZEL, Česká republika
  Probrání věci s účastníky jako způsob dosažení smírného řešení sporu
 93. JUDr. Matúš MESARČÍK, LL.M., Slovensko
  Čo vieš o mojom vozidle? Ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť v kontexte autonómnych vozidiel
 94. Mgr. Silvia MIČUDOVÁ , Slovensko
  Výkon trestního opatření odnětí svobody v případě mladistvých
 95. Ing. Peter MIHÓK, PhD., Slovinsko
  Technologické a právne aspekty elektronického monitoringu v trestnej justícii: kontext, vízie, právna úprava a aktuálna prax na Slovensku
 96. Barbora MITÁŠOVÁ, Česká republika
  Změny v úpravě přestupků ve stavebním zákoně
 97. Mgr. Jiří MŇUK, Česká republika
 98. JUDr. Jakub MORÁVEK, Ph.D., Česká republika
 99. Mgr. Matěj MRLINA, Česká republika
  Nový stavební zákon a ochrana ovzduší v ČR
 100. Robert NERSESJAN, Česká republika
  Relativizace absolutní nedotknutelnosti duševní autonomie jedince
 101. Tereza NOVOTNÁ, Česká republika
  Identifikace témat soudních rozhodnutí
 102. Mgr. Zdeněk ODEHNAL, Česká republika
  Formy územně plánovací dokumentace podle návrhu stavebního zákona
 103. Mgr. Martin ORVISKÝ, Slovensko
  Právo spoločníkov na vystúpenie z obchodnej korporácie začlenenej do podnikateľského zoskupenia
 104. Mgr. Nikola PACALAJOVÁ, Slovensko
  Nová koncepcia právnej úpravy financovania hypotekárneho úveru v podmienkach Slovenskej republiky
 105. Marek PERINGER, Česká republika
  Institucionální změny a systémová podjatost v návrhu stavebního zákona
 106. Mgr. Bc. Jiří PEŠÁT, Česká republika
  Odpovědnost státu ve vztahu k rozpočtu Evropské unie
 107. Kristýna PINKAVA, Česká republika
  Kauza a vzájemné regresy při přistoupení k dluhu
 108. Marek PIVODA, Česká republika
  Umělá inteligence a soudní rozhodování
 109. Ondřej PLACZEK, Česká republika
  Následky zániku účasti jediného společníka společnosti s ručením omezeným
 110. Mgr. Tomáš PLISKA, Česká republika
  Psychopatická mládež - relevantní pojem pro trestně právní praxi?
 111. mgr. Dorota PLONKOVÁ, Česká republika
  Krok vpřed nebo cesta zpět? Právo na odkup ve světle očekávané novely.
 112. Jakub POHL, Česká republika
  Omezení dispozic s domem či bytem v němž se nachází rodinná domácnost
 113. Mgr. Jana POLÁŠKOVÁ, Česká republika
  Teorie a praxe vnitřní správy fundací s veřejně prospěšným účelem
 114. Martin PRACNÝ , Česká republika
  Institut měnové reformy
 115. Mgr. Michaela PRODĚLALOVÁ, Česká republika
 116. Sára PROPPEROVÁ, Česká republika
  Cola Wars: výstavní příklad povolené srovnávací reklamy či učebnicová nekalá soutěž? Prošly by podobné kampaně v českém (právním) prostředí?
 117. Mgr. Pavel PŮČEK, Česká republika
  Ochrana životního prostředí a vybrané instituty související s užíváním staveb ve světle rekodifikace veřejného stavebního práva
 118. Mgr. Bc. Helena PULLMANNOVÁ, Česká republika
  Soudní pravomoc/příslušnost a právo rozhodné ve sporech z porušení práva k obchodnímu jménu
 119. Tereza Tina RAŠŤÁKOVÁ, Česká republika
  Krok vpřed nebo cesta zpět? Právo na odkup ve světle očekávané novely.
 120. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  Exekuce obchodního podílu
 121. Mgr. Michal ŘÍHA, Česká republika
  SMART Regulation v agendě Evropské unie
 122. Mgr. Vojtěch ŘÍHA, Česká republika
  Teorie fikce svobodné vůle vedle právní úpravy de lege ferenda autonomních systémů
 123. Mgr. Nikola SCHOŘOVSKÁ, Česká republika
  Mediační doložky jako nástroj ke smírnému řešení sporů
 124. Mgr. Veronika SKALICKÁ, Česká republika
  Delikvence mládeže, sociální sítě a elektronická komunikace
 125. Jakub SLAVÍK, Česká republika
  Vedení výslechu mladistvých osob
 126. JUDr.,Mgr. Roman SLOUKA, Česká republika
 127. Mgr. Michal SMEJKAL, Ph.D., Česká republika
  Umělci – zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné?
 128. Nikola SMETANOVÁ, Česká republika
  Akviziční financování - finanční asistence a LBO transakce
 129. doc. JUDr. Tomáš SOBEK, Ph.D., Česká republika
  K čemu je dobrý pojem pravdy?
 130. JUDr. Aleš SOVA, Česká republika
  Srovnání koordinace veřejných zájmů ve stavebním zákoně stávajícím a navrhovaném
 131. JUDr. Martin STANČÍK, Česká republika
  Posuzování úvěruschopnosti spotřebitele
 132. Mgr. Jana STEHLÍKOVÁ, Česká republika
  bude upřesněno
 133. Mgr. Jiří STRATIL, Česká republika
  Regulace pobídek vs. skutečné chování trhu
 134. Mgr. Jan STRYA, Česká republika
  Právo a jazykový význam - vybrané problémy
 135. Mgr. Bc. Roman ŠAFÁŘ, Česká republika
  Opuštění (zaknihované) akcie
 136. Jiří ŠARMÍR, Česká republika
  Převod know-how a franšízing
 137. JUDr. Michal ŠEJVL, Ph.D., Česká republika
 138. Mgr. Bc. Zuzana ŠIKOVÁ, Česká republika
  Kapitálová přiměřenost u poskytovatelů platebních služeb
 139. Mgr. Bc. Šárka ŠILHÁNKOVÁ, Česká republika
  Selektivní distribuce v módním průmyslu
 140. Ing. Mgr. Josef ŠÍP, Česká republika
  Volební kampaň z pohledu ekonomických institutů
 141. Mgr. Ing. Ondřej ŠPETÍK, Česká republika
  Ekonomické aspekty nabídkových řízení
 142. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Srovnání pracovně-právní koncepce v Česku a Rakousku
 143. David TEXL, Česká republika
  Vedení výslechu mladistvých osob
 144. Mgr. Bc. Linda TVRDÍKOVÁ, Česká republika
  Kolektivní intencionalita
 145. Kateřina TVRDOŇOVÁ, Česká republika
  K označování svěřenského fondu v současné české právní úpravě
 146. Mgr. Denisa VAŇKOVÁ, Česká republika
  Dodatečné povolení stavby - komparace stávající a navrhované právní úpravy
 147. Pavlína VÁŽANOVÁ, Česká republika
  Problematika „trestání“ dětí mladších 15 let
 148. Mgr. Anna VELIČKOVÁ, Česká republika
  Ukončení účasti společníka ve společnosti jako prostředek nebo výsledek reorganizace
 149. Mgr. Bc. Svatava VEVERKOVÁ, Česká republika
  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených při zprostředkovávání energetických aukcí
 150. Mgr. Anna Katerina VINTROVÁ, LL.M., Česká republika
  Vliv rozsudku SD EU ve věci Coman (C-673/16) na přechodný pobyt rodinných příslušníků občanů EU
 151. Eliška VLADÍKOVÁ, Česká republika
  Zabezpečení dat získaných při genetickém testování
 152. Zuzana VLACHOVÁ, Česká republika
  Dispozice s ochrannou známkou v souvislosti s otázkou jejího řádného užívání
 153. Tomáš VOHRABAL, Česká republika
  Vypořádací podíl ve světle novely zákona o obchodních korporacích
 154. Mgr. Terezie VOJTÍŠKOVÁ, Česká republika
  Účinná lítost jako způsob zániku trestní odpovědnosti u porušování práv duševního vlastnictví se zaměřením na mladistvé pachatele
 155. Mgr. Jakub VOSTOUPAL, Česká republika
  Demonstrace problému přičitatelnosti na kyberútoku v nemocnici v Benešově
 156. Mgr. Miroslav VOZÁB, Česká republika
 157. Mgr. Andrea VUONGOVÁ, Česká republika
  Interní audit ve veřejné správě
 158. Vendula VYMAZALOVÁ, Česká republika
  Účinná lítost u delikvence mládeže
 159. Lukáš WEISS, Česká republika
 160. Martina WEISSOVÁ, Česká republika
  Územní plány - jejich forma a možnosti přezkumu
 161. JUDr. Marika ZAHRADNÍČKOVÁ, Česká republika
  Vazba mladistvých a problematika rozhodování o jejím dalším trvání
 162. Mgr. Filip ZAJÍČEK, Česká republika
  Kybernetická bezpečnost a dopady do práv pacientů
 163. Mgr. Roman ZAPLETAL, Česká republika
  Vybraná specifika problematiky pracovních smluv orchestrálních hráčů
 164. Mgr. Lucie ZATLOUKALOVÁ, Česká republika
  Společné jmění partnerů? Aneb správa a režim jmění v nesezdaném soužití v porovnání se společným jměním manželů
 165. Lucie ZDRÁHALOVÁ, Česká republika
  Ochrana veřejných zájmů obsažených v zákoně o ochraně přírody a krajiny ve světle rekodifikace veřejného stavebního práva
 166. JUDr. Jan ZIBNER, Česká republika
  Postavení meta-kreativity v autorském právu
 167. Mgr. Klára ZIKMUNDOVÁ, Česká republika
  Problémové aspekty svěřenského fondu ve vztahu k věřitelům a nepominutelným dědicům

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.