Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Základní informace

Harmonogram

Naším cílem je zkvalitnit obsah konference a příspěvků a tím posunout konferenci dále. Chtěli bychom zajistit, aby měli účastníci průběžnou zpětnou vazbu ke svým příspěvkům. Naše snahy jsou vedeny dvěma cíli:

a) poskytnout účastníkům dostatečnou zpětnou vazbu od interních a externích recenzentů příspěvků a tím udržovat vysokou kvalitu konference a sborníku;

b) vydat sborník v co nejkratší době.

Harmonogram konference COFOLA 2023 je mimo jiné z těchto důvodů následující.

Registrace účastníků a odevzdání anotace:

15.01.2023 – 15.02.2023

Odevzdání anotace příspěvku (min. 900 znaků):*

01.02.2023 – 15.02.2023

Posouzení anotací příspěvků odbornými garanty sekcí:

15.02.2023 – 28.02.2023

Fakturace přihlášených účastníků, jejichž anotace byla přijata:

od 01.03.2023

Odevzdání "pracovní" verze příspěvku:**

01.03.2023 - 31.03.2023

První interní recenze „pracovní“ verze příspěvků:

01.04.2023 - 10.04.2023

Konání konference v Telči:

13.04.2023‬ - 15.04.2023

Odevzdání finální verze příspěvku:

do 31.05.2023

Recenze finálních verzí příspěvků:

do 31.07.2023

Zveřejnění elektronického sborníku na webových stránkách fakulty:

bude doplněno

*Na základě anotace příspěvku vybírají odborní garanti mezi přihlášenými osobami ty, jejichž témata nejlépe odpovídají zaměření sekce.

**Pracovní verze příspěvku podléhá první, interní recenzi. Měla by tedy být již uceleným pojednáním o zvoleném tématu, obsahujícím všechny vytyčené myšlenky, hlavní prameny a závěry. V zásadě by se již měla velmi blížit definitivní verzi s tím, že po sdělení výsledku první recenze bude autorkám a autorům ponechán prostor pro dílčí upřesnění, doplnění či dopracování. Rozhodně nemůže jít pouze o koncept či rozšířenou osnovu příspěvku

Publikační výstup

Postkonferenční recenzované sborníky z každé česko-slovenské sekce SAMOSTATNĚ s přiděleným ISBN ve formě e-book (PDF) přístupné prostřednictvím vědeckého portálu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Sborníky budou vydávány postupně podle finalizace jednotlivých sekcí v průběhu června až září 2023.

Šablona pro příspěvek

Manuál pro psaní příspěvku

 VZOROVÝ PŘÍSPĚVEK

Konferenční poplatek

2300,- Kč
nebo
95,- EUR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.