Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Statické a dynamické aspekty trestního práva

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Novela zákona o obchodních korporacích (verze 2.021)

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Organizační garant

Anotace

Marketing v právu

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Práva na označení v měnícím se světě

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Právnické osoby na prahu nové doby

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Zelená dohoda pro Evropu – šance pro zezelenání právní úpravy?

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Covid-19 a veřejná správa

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Vliv pandemie covid-19 na soukromé právo

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Nesezdané soužití v evropském kontextu

Jazyk: angličtina
Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.