Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Organizační výbor konference

Členové:

 • doc. JUDr. Michal Janovec, Ph.D.
  vedoucí týmu, odborná garance
  kontaktní e-mail: Michal.Janovec@law.muni.cz

 • Mgr. David Texl, LL.M.
  zástupce vedoucího týmu, primárně organizační záležitosti ohledně programu konference v Telči
  kontaktní e-mail: david.texl@mail.muni.cz 

 • Mgr. Bc. et Bc. Michaela Trtková
  webové stránky akce, komunikace navenek a s partnery konference
  kontaktní e-mail: 444593@mail.muni.cz 

 • Mgr. Jakub Slavík
  zajištění dopravy a doprovodného programu konference
  kontaktní e-mail: jakub.slavik@mail.muni.cz 

 • Mgr. Radka Špačková
  komunikace s partnery konference
  kontaktní e-mail: 480269@mail.muni.cz 

 • Adam Janeček
  přihlášky & příspěvky, komunikace s účastníky konference
  kontaktní e-mail: 480274@mail.muni.cz

Obecný kontaktní e-mail: cofola@cofola.cz

Kontaktní e-mail pro přihlašování: cofola_prihlasky@law.muni.cz 

Sociální sítě: Facebook, Instagram

Výbor odborných garantů

Funkce a pravomoci:

Členy tohoto výboru jsou všichni odborní garanti jednotlivých sekcí příslušného ročníku konference. Výbor odborných garantů je výkonným a kontrolním orgánem konference COFOLA 2024.

Mezi pravomoci tohoto výboru patří zejména: výběr příspěvků pro jednání konference na základě přihlášek a zaslaných abstraktů; tvorba programu jednání konference a jeho úpravy; rozhodnutí o nezařazení nebo vyloučení příspěvku z jednání konference z důvodu nesplnění odborných, obsahových nebo formálních požadavků sekce a konference; rozhodnutí o vyloučení účastníka z jednání konference; první (interní) recenze příspěvků; pomoc se zajištěním externích recenzentů pro příspěvky; následná kontrola příspěvků z hlediska obsahových nebo odborných požadavků recenzenta; rozhodnutí o vyřazení příspěvku ze sborníku z důvodů nesplnění požadavků recenzenta nebo nenaplnění odborných, obsahových nebo formálních požadavků sekce a konference. V případě pochybností o zařazení příspěvku pro jednání na konferenci nebo k publikaci ve sborníku je konečným rozhodujícím orgánem Vědecký výbor konference COFOLA 2024.

Členové:

 • JUDr. David Čep, Ph.D.
 • JUDr. Jan Provazník, Ph.D.
 • JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D.
 • JUDr. Jana Komendová Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
 • Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
 • JUDr. David Hejč, Ph.D.
 • doc. Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
 • JUDr. Michal Smejkal, Ph.D.
 • doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
 • JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
 • JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D.
 • JUDr. Dominik Židek, Ph.D.
 • Mgr. Martin Švec, Ph.D.
 • doc. JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
 • JUDr. Anna Richterová, Ph.D.
 • JUDr. Bc. Radovan Malachta, Ph.D.
 • doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
 • doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
 • Mgr. Tereza Pondikasová, Ph.D.
 • JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

 

Vědecký výbor konference

Funkce a pravomoci:

Členy vědeckého výboru konference COFOLA 2024 jsou akademičtí pracovníci fakulty s akademickou hodností docent a profesor, kteří jsou zároveň odbornými garanty sekcí.

Vědecký výbor konference COFOLA 2024 přebírá záštitu nad konáním konference a její odbornou úrovní. Je nejvyšším kontrolním orgánem, mezi jehož pravomoci patří zejména: konečné rozhodnutí o nezařazení příspěvku do programu jednání konference z důvodů jeho odborných, obsahových nebo formálních nedostatků; konečné rozhodnutí o nezařazení příspěvku sborníku konference z důvodů jeho odborných, obsahových nebo formálních nedostatků.

Členové:

 • doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D
 • prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
 • prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
 • doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
 • doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
 • doc. JUDr. Tomáš Sobek Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.