Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Program konference

ČTVRTEK (Thursday) 18.04.2024  
ČAS / TIME LOKACE / LOCATION
13.00 Odjezd autobusu od budovy PrF MUNI
16:00 – 18:30 Jednání v sekcích / conference sessions Univerzitní centrum Telč
19:00 - 00:00 Večerní program / Evening program Panský dvůr Telč

PÁTEK (Friday)  19.04.2024  
ČAS / TIME LOKACE / LOCATION
9:00 – 17:00 Jednání v sekcích / conference sessions    Univerzitní centrum Telč
12:30 – 13:30 Oběd / Lunch UCT kantýna
18:00 - 00:00 večerní program spojený s rautem, kvízem a karaoke / Evening program Panský dvůr Telč

SOBOTA 20.04.2024
12:00 Odjezd autobusu z centrálního parkoviště u Pánského dvora 

Snídaně

V kavárně UCT je možné od 8.00 hodin zakoupit jak v pátek, tak v sobotu snídani (sladké i slané pečivo, nápoje atp.).

In the Café located in the Conference centre is possible to buy a breakfast both on Friday and Saturday (sweet and savoury pastry, beverages etc.). The café opens at 8AM.

Předběžný program jednání v sekcích

Podrobný program bude uveřejněn pravděpodobně týden před konáním konference. Na prezentaci příspěvku bude mít každý účastník asi 10 minut. Je možné si přinést vlastní prezentaci, kterou není nutné posílat dopředu. 

Čtvrtek

NÁZEV SEKCE ČAS MÍSTNOST
Aktuální výzvy energetického a klimatického práva a politiky 16.00-18.00 U8
Daňové právo v proměnách času 15.30-18.30 U9
Právo informačních a komunikačních technologií 16.30-18.00 U10
Civilní proces v judikatuře Ústavního soudu 15.00-18.10 U11
Dvacet let v Evropské unii: Co členství v EU (ne)přineslo 15.00-18.30 U14
Workshop s ASPI 17.00 VT2

Pátek (coffee break 10:30 – 10:50, 15:00 – 15:20)

NÁZEV SEKCE ČAS MÍSTNOST
Dopravní a přepravní právo v mezinárodním a evropském rozměru  10.00-12.40 salonek
Výzvy současné sociální politiky 9.00 - 15.00 U5
Aktuální výzvy energetického a klimatického práva a politiky 9.00 - 15.00 VT2
Aktuální otázky náhrady škody

9.00-12.00

U8
Technologický rozvoj v kontextu právní regulace životních podmínek člověka

9.00-15.20

U9
Veřejný zájem v kontextech správního práva 9.00 - 16.30 U11
Regulace, dohled a inovace na finančních trzích a v bankovním sektoru  9.45 - 15.00 U14
Právo informačních a komunikačních technologií  9.30-12.00 U10

RELEVANT SECTIONS TO THE FOREIGN PARTICIPANTS

Preliminary program of meetings in the sections

The detailed program will be published probably a week before the conference. Each participant will have about 10 minutes to present their paper. It is possible to bring your own presentation, which does not need to be sent in advance.

Thursday

SECTION TIME ROOM
Twenty years in the European Union: What EU membership (didn't) bring 15.00-18.30 U14
Current challenges of energy and climate law and policy 16.00-18.00 U8
Tax law in the changes of time

16.00-18.30

U9

Friday (coffee break 10:30 – 10:50, 15:00 – 15:20)

SECTION TIME ROOM
Current challenges of energy and climate law and policy

9.00-12.30
13.30-15.00

VT2

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.